Poistenie úrazu pri preprave motorovým vozidlom (základné)

25.00

Popis

Rozsah poistného krytia

  • Poistenie pre prípad úmrtia a trvalej invalidity následkom nehody                 20 000 €
  • Odškodné za pobyt v nemocnici/mesiac                                                            300 €
  • Bonus za požitie bezpečnostného pásu                                                              800 €