Poistenie úrazu pri preprave motorovým vozidlom (extra)

75.00

Popis

Každý deň dochádza k nehodám, ktoré končia nie len zraneniami ale veľakrát aj smrťou. Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom vás síce neochráni pred samotným vznikom nehody, ale pomôže vám preklenúť obdobie po nej. Kryje riziká ako smrť, trvalá invalidita, denné odškodné za pobyt v nemocnici, zlomeniny a popáleniny vzniknuté pri dopravnej nehode.

Rozsah poistného krytia

  • Poistenie pre prípad úmrtia a trvalej invalidity následkom nehody                 70 000 €
  • Odškodné za pobyt v nemocnici/mesiac                                                            1050 €
  • Bonus za požitie bezpečnostného pásu                                                              3000 €